Senior Java Developer at Profinit

Company

Job Title

Location

Tags

Time

Profinit

Senior Java Developer

Prague 6, CZ
java
spring
hibernate
ibatis
sql
dev
174d

Description

Hledáme


Hledáme kolegy na pozici Java Software Engineer/Developer v oddlení Professional Services pro eskou republiku.


K našim vlajkovým referenním projektm v této oblasti patí: projekt internetového bankovnictví v eské Spoiteln, projekt rozvoje portálu v SOB, systém neivotního pojištní pro SOB Pojišovnu nebo vývoj smnárny virtuální mny Bitcoin pro spolenost Dagensia.


Nápl práce • Vysoká míra zapojení do analýzy a na návrhu architektury

 • Návrh, programování, testování a podpora ešení a softwarových systém

 • Vedení tým a vývojových projekt – v závislosti od dosaených zkušeností a schopností

 • Poskytování technických konzultací klientm


Poadujeme • VŠ technického (informaní technologie) zamení

 • Minimáln 3 roky zkušeností s prací na IT projektech

 • Znalost programovacího jazyka Java, JEE

 • Znalost platformy JEE

 • Zkušenost s frameworky Spring, Spring WebFlow, JSF, GWT, Wicket, Hibernate, iBatis, ...

 • Znalost SQL a databázových systém (Oracle, MSSQL, ...)

 • Znalost anglického jazyka

 • Komunikaní a analytické schopnosti

 • Ochota neustále pracovat na svém odborném a osobnostním rstu

 • Flexibilní osobnost, výborný/á týmový/á hrá/ka se zodpovdným pístupem k práci


Nabízíme • Zamstnání v pední softwarové firm

 • Monost pracovat na rozmanitých projektech pedevším v bankovním a finanním sektoru

 • Monost práce na zkrácený úvazek

 • Prostor pro vlastní inovace a nápady

 • Odborná školení v oblasti vývoje, softwarového inenýrství atd. a získání odborných certifikát

 • Výuka cizích jazyk prestiní jazykovou školou

 • Definovaný proces kariérního rstu, individuální pístup ke kadému zamstnanci

 • Balíek zamstnaneckých benefit (píspvek na stravování, mobilní telefon, 5 týdn dovolené, po odpracování kadých 5ti let v pracovním pomru – jednorázov 10 dní dovolené navíc, ad.)

 • Píspvek 10.000,- K ron na zamstnancem zvolené pojištní nebo aktivity ve volném ase (nap.: dchodové a ivotní pojištní, sport, relaxace, atd.)

 • Po zapracování a postupu na pozici Experienced Consultant firemní vz i pro soukromé úely

 • Spolenost otevených a schopných lidí

 • Zajímavé platové ohodnocení

Company Profile

Employees
N/A

Job Details

Salary
N/A